Gar­den­fix Grupp on ellukut­su­tud sooviga paran­dada meid ümbrit­se­vat elukeskkonda. Oleme alus­tav ettevõte täis indu pakku­maks Teile uusi ideid ja teostust.

Aian­dus nõuab täielikku pühen­du­must ja igapäev­ast tööd. Aian­dus on täis kirge ja riske. Hin­nates ole­ma­sol­e­vaid tingimusi, arves­tades Teie soo­vide ja ideedega ning pari­mate või­malus­tega saavu­tame just Teile vaja­liku lahenduse.

Pakume uud­set met­allist peen­raäärist, mis muudab kau­nilt kujun­datud alad viimistle­tud tervikuks.

Meie nutikale muru– ja peen­raäärisele on võe­tud vas­tav töös­tus­di­s­ain­la­hen­duse patent.

Gar­den­fix tootearen­duse ja turun­duse pro­jekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Gardenfix Grupp OÜ on Eesti Maastikuehitajate Liidu liige

Ilma peenraääretaKoos peenraäärega