KASUTAMINE

  • ÜKSIKOBJEKTIDE PIIRDEKSÜMBRITSEMISEKS (puud, kivid, skulp­tu­urid, mälestusmärgid)
  • ERINEVATE PINNAKATETE ERALDAMISEKS (teed, peenraalad)
  • HOONETE ÄÄRED (hoone sok­liosa äärde paigal­data­vate mater­jalide eraldamiseks)
  • PEENRAALADE, sh.TÕSTETUD ALADE PIIRDEKS (köö­givil­jadele, mait­se­taimedele, ilu­taimedele, kollektsioonidele)
  • KALMISTUTELE (piird­eks, eralduseks)

Värvitoonid

Eritellimusena saab piirdeid värvida ka vastavalt RAL Colors standardile.

ÄÄRISE MATERJAL

Toode on valmis­tatud tsin­gi­tud plek­ist, pul­bervärvi­tud ja kergesti paigal­datav. Värvi ja tsinkkatte tõttu on oksüdeeru­mine tak­istatud.
Met­allpi­ire tagab puhta, ühtlase joone ja annab painu­tamisel või­maluse luua täpselt soovi­tud raa­diusega või kül­jepikkusega peen­raid, look­l­e­vaid alasid ja teid, mida on kerge hooldada.

Eritellimusena saab piirdeid värvida ka vastavalt RAL Colors standardile.

VALI VAJALIKU KÕRGUSEGA ÄÄRIS

  • 130mm → muru– ja peenraääred
  • 160mm → muru– ja peen­raääred, maja sok­liääred, kergliiklusteed
  • 190mm → ker­gli­ik­lus­teed, eri­ot­star­belised peenrad

Meie nutikale muru– ja peen­raäärisele on võe­tud vas­tav töös­tus­di­s­ain­la­hen­duse patent.

Küsi muru– ja peen­rapi­irde hin­na­pakku­must siit