REUNUKSEN ASENNUS

Kaiva reunusta varten riitävän syvä vako.
Asenna ja sido reunuse­le­men­tit peräkkäin siir­tyen vasem­malta oikealle ja nou­dat­taen tasaista korkeutta. Tarvit­taessa kop­ut­tele ele­ment­tiä ele­ment­tiä kumi­vasar­alla tai puu­pa­likan ja taval­lisen vasaran avulla syvem­mälle. Kaare­via kohtia raken­net­taessa taivuta osia ennakolta, jotta kaare­vuus olisi tasainen.
Tarvit­taessa jätä pin­ta­maasta pois lev­eämpi reuna tai asenna reunus pin­ta­maan tasalle. Nou­data reunuk­sen asen­nussyvyytä käveltävissä paikoissa.
Tasoita pin­ta­maa tai mate­ri­aalit huolel­lis­esti reunan ympäri.

HUOM!

Tarvit­taessa osaan kul­maa taivu­tuk­seen apuna voi käyt­tää puista palikkaa!

Myyntipakkauksen sisältö

Myyntipakkauksen sisältö

Asennusohje [PDF] Flyer+ [PDF]