Gar­den­fixin valmis­ta­mat nur­mikon­re­unuk­set sopi­vat sekä ole­massa ole­van, että myös perustet­ta­van alueen rajaamiseksi.

Osat voidaan yhdis­tää toisi­insa päissä ole­vien rako­jen avulla, jol­loin muo­dos­tuu yht­enäi­nen pitkä reunus.

Met­al­lire­unus takaa puh­taan, kau­niin suo­ran ja antaa taivutet­taessa mah­dol­lisu­u­den luoda täysin oikean­muo­toisia tai kokoisia pientare­ita, reunoja, mutkit­tele­via alueita ja teitä.
Reunat ovat kestäviä eivätkä vaadi huoltoa.

Värit

Värit

MATERIAALI JA MITAT

Osat ovat sinkit­tyä teräspeltiä. Saata­van on väritöntä (maalaam­a­tonta) ja jauhe­maalilla maalat­tuna.
Säänkestävien osien pak­suus on:

1,5 mm (lev­eys 130, 160, 190 mm)
2,0 mm (lev­eys 160, 190 mm)
Maalat­tu­jen osien pak­su­u­teen tulee lisää 0,2–0,4 mm
HUOM! Tarvit­taessa osaan kul­maa taivu­tuk­seen apuna voi käyt­tää puista palikkaa!

metall.mcd

Asennusohje [PDF] Flyer+ [PDF]